Polityka cookies i polityka prywatności


1.Niniejszym informujemy, że nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookies” które mają na celu identyfikację sesji użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów.

 

2.Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu www.leczsiezgranica.pl poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego jest Europejska Grupa Medyczną sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8/77, posiadająca numer NIP 522-304-12632

 

3.Dane przekazane poprzez formularz przetwarzane będą przez Europejską Grupę Medyczną sp. z .o. w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane pytanie. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów. Jednocześnie podkreślamy, iż dane te przekazane są dobrowolnie.

 

4.Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w przekazanych przez Użytkownika danych i informacjach.

 

5.Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (tj. komputerze, telefonie, tablecie itp. urządzeniach)Użytkownika witryny. Zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny.

 

6.Dzięki wykorzystaniu plików cookies uzyskujemy informacje na temat aktywności Użytkownika na naszych serwisach www, które pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 

7.Przy użyciu plików cookies pozyskujemy min. informacje o adresie IP, czasie nadejścia zapytań oraz udzielenia odpowiedzi, informacje o przeglądarkach oraz błędach, które wystąpiły w trakcie sesji.

 

8.Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.Informacje zawarte w plikach cookies nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Europejskiej Grupy Medycznej. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

10.W celu zablokowania przesyłania plików „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki. Jednocześnie informujemy, żew wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać.