Baza wiedzy

Zaćma pourazowa – przyczyny, objawy i leczenie

Zaćma pourazowa – przyczyny, objawy i leczenie

Zaćma pourazowa to forma zaćmy, która rozwija się jako bezpośredni wynik urazu oka. W przeciwieństwie do zaćmy związanej z wiekiem, zaćma pourazowa może wystąpić u osób w każdym wieku, w zależności od rodzaju i ciężkości doznanego urazu. Jest to stan, który może poważnie wpłynąć na jakość widzenia i wymaga odpowiedniego leczenia, aby uniknąć długotrwałych komplikacji wzrokowych.

Jakie są przyczyny zaćmy pourazowej?

Zaćma pourazowa to stan, w którym soczewka oka staje się zmętniała po urazie. Urazy te mogą różnić się charakterem i intensywnością, a ich skutki na wzrok mogą być trwałe, jeśli nie zostaną odpowiednio i szybko leczone. Zrozumienie przyczyn zaćmy pourazowej jest kluczowe dla zapobiegania oraz leczenia tego stanu.

Zaćma pourazowa najczęściej jest wynikiem czynników takich jak:

 • bezpośredni uraz mechaniczny – najczęstszą przyczyną zaćmy pourazowej jest bezpośredni uraz mechaniczny oka. Może to być uderzenie piłką, ciosem lub innym przedmiotem, które bezpośrednio wpływa na oko, powodując uszkodzenie soczewki. Takie uderzenia mogą prowadzić do pęknięcia torebki soczewki, co z kolei prowadzi do zmętnienia jej zawartości
 • przebicie oka – przebicie oka ostrym przedmiotem jest inną poważną przyczyną zaćmy pourazowej. Nawet niewielkie uszkodzenie może spowodować, że płyny wewnątrz oka zmieniają swoje normalne położenie lub skład, co prowadzi do zmętnienia soczewki
 • urazy związane z falą uderzeniową – w przypadkach, kiedy oko narażone jest na gwałtowne zmiany ciśnienia, jak to ma miejsce w przypadku eksplozji lub bardzo szybkich uderzeń, fala uderzeniowa może uszkodzić soczewkę. Te zmiany ciśnienia mogą prowadzić do rozwoju zaćmy nawet bez bezpośredniego kontaktu z okiem
 • ekspozycja na promieniowanie – długotrwała lub intensywna ekspozycja na promieniowanie ultrawioletowe (UV) może przyczynić się do rozwoju zaćmy pourazowej. Promieniowanie UV powoduje uszkodzenia białek soczewki, prowadząc do ich zmętnienia. Podobne efekty mogą mieć również inne rodzaje promieniowania, w tym promieniowanie rentgenowskie i gamma
 • chirurgiczne lub medyczne procedury – w niektórych przypadkach interwencje medyczne lub chirurgiczne, które obejmują oczy, mogą niezamierzenie prowadzić do rozwoju zaćmy pourazowej. Przykładem może być nieprawidłowe wykonanie operacji oka, które prowadzi do uszkodzenia soczewki
 • elektryczne urazy – choć rzadkie, urazy spowodowane przez prąd elektryczny mogą także prowadzić do zaćmy pourazowej. Prąd przepływający przez ciało może spowodować szereg wewnętrznych uszkodzeń, w tym w soczewce oka.

Zrozumienie przyczyn zaćmy pourazowej jest kluczowe dla jej efektywnej profilaktyki i leczenia. Ochrona oczu w sytuacjach zagrożenia, stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas uprawiania sportów czy pracy w niebezpiecznych warunkach, a także unikanie narażenia na niebezpieczne promieniowanie to kluczowe działania zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia urazu oka, szybka i profesjonalna pomoc medyczna jest niezbędna, aby zminimalizować ryzyko trwałych uszkodzeń, w tym zaćmy pourazowej.

Objawy zaćmy pourazowej

Zaćma pourazowa to typ zaćmy wynikający z urazu oka, który może prowadzić do różnych objawów wzrokowych, zależnie od stopnia i lokalizacji uszkodzenia soczewki. Symptomy zaćmy pourazowej mogą się różnić u poszczególnych pacjentów, ale istnieją pewne wspólne znaki, które mogą wskazywać na jej obecność.

Najczęstsze objawy zaćmy pourazowej:

 • zamazane lub zamglone widzenie – najbardziej charakterystycznym objawem zaćmy pourazowej jest stopniowe pogarszanie się ostrości wzroku. Osoba cierpiąca na tę formę zaćmy może zauważyć, że jej widzenie staje się coraz bardziej zamglone, co utrudnia wykonywanie codziennych czynności, takich jak czytanie czy prowadzenie pojazdu
 • wrażenie mlecznej zasłony na oku – pacjenci mogą odczuwać, jakby przez cały czas patrzyli przez mleczną lub brudną szybę. To wrażenie wynika z mętnienia soczewki, które rozprasza światło przechodzące przez oko
 • problemy z widzeniem w niskim oświetleniu – zaćma pourazowa może znacząco pogorszyć zdolność widzenia w słabym świetle, co jest szczególnie problematyczne podczas jazdy nocą lub wchodzenia do słabo oświetlonych pomieszczeń
 • zmiany w percepcji kolorów – osoby z zaćmą pourazową mogą zauważyć, że kolory wydają się być mniej intensywne lub wyblakłe. Czasami kolory mogą wydawać się żółtawe lub brązowe z powodu zmian w przejrzystości soczewki
 • zwiększona wrażliwość na światło i odblaski – wrażliwość na jasne światło lub odblaski, zwłaszcza w nocy, może być wynikiem zmętnienia soczewki, które powoduje rozproszenie światła wpadającego do oka
 • widzenie podwójne – w niektórych przypadkach zaćma pourazowa może spowodować widzenie podwójne z jednego oka. To zjawisko wynika z niejednorodnego mętnienia wewnątrz soczewki, co prowadzi do załamania światła w różnych kierunkach.

Diagnostyka i leczenie zaćmy pourazowej

Zaćma pourazowa wymaga szczególnej uwagi zarówno w diagnozowaniu, jak i leczeniu.

Diagnostyka zaćmy pourazowej

Pierwszym krokiem w diagnozowaniu zaćmy pourazowej jest dokładny wywiad medyczny, który obejmuje szczegóły dotyczące urazu oraz historię wcześniejszych problemów okulistycznych. Badanie okulistyczne zwykle rozpoczyna się od testów ostrości wzroku, aby ocenić wpływ zaćmy na widzenie. Za pomocą lampy szczelinowej, okulista dokładnie bada przedni odcinek oka, w tym rogówkę, przestrzeń między rogówką a tęczówką oraz soczewkę, aby zidentyfikować wszelkie zmętnienia lub inne uszkodzenia spowodowane urazem.

W celu oceny ewentualnych uszkodzeń siatkówki, zwłaszcza gdy uraz mógł wpłynąć na tylną część oka, przeprowadza się badanie dna oka. W przypadkach, gdy zaćma jest na tyle zaawansowana, że uniemożliwia oglądanie wnętrza oka, ultrasonografia oka może być używana do oceny stanu struktur za soczewką, w tym siatkówki i ciała szklistego.

Optyczna koherentna tomografia to zaawansowana technika obrazowania, która może być stosowana do szczegółowej oceny struktur oka, zwłaszcza w kontekście oceny zaawansowania zaćmy oraz identyfikacji innych możliwych uszkodzeń.

Leczenie zaćmy pourazowej

Głównym i najskuteczniejszym leczeniem zaćmy pourazowej jest chirurgiczne usunięcie zmętniałej soczewki. Procedura ta, znana jako fakoemulsyfikacja, polega na rozdrobnieniu i usunięciu zmętniałego materiału soczewki, a następnie zastąpieniu go sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. Wybór odpowiedniej soczewki wewnątrzgałkowej zależy od potrzeb i preferencji pacjenta, a także od stanu oka po urazie. Dostępne są różne typy soczewek, w tym soczewki jednoogniskowe, wieloogniskowe oraz soczewki korygujące astygmatyzm.

Po operacji pacjenci wymagają regularnego monitorowania w celu oceny gojenia i efektywności implantu. Może być również potrzebne leczenie wspomagające, takie jak krople do oczu przeciwzapalne i antybiotykowe, aby zapobiegać infekcjom i kontrolować stan zapalny. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy uraz wpłynął na inne części oka, może być konieczna rehabilitacja wzrokowa. Celem jest maksymalne przywrócenie funkcji wzrokowych, które mogły zostać zakłócone w wyniku urazu.

Diagnoza i leczenie zaćmy pourazowej wymagają zintegrowanego podejścia, które obejmuje dokładną diagnozę, interwencję chirurgiczną oraz długoterminowe monitorowanie stanu pacjenta. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym i chirurgicznym pacjenci mogą oczekiwać dobrych wyników leczenia, nawet w przypadku zaawansowanych uszkodzeń spowodowanych urazem.

Jakie są prognozy dla pacjentów z zaćmą pourazową?

Prognoza dla pacjentów z zaćmą pourazową zależy od wielu czynników, w tym od natychmiastowości i skuteczności leczenia, a także od stopnia i rodzaju uszkodzenia oka spowodowanego urazem. Współczesne metody leczenia znacząco poprawiają perspektywy dla większości pacjentów, choć niektóre przypadki mogą być dużym wyzwaniem dla specjalistów.

Co ma znaczenie?

Przede wszystkim szybkość reakcji na uraz. Im szybciej pacjent otrzyma odpowiednią opiekę medyczną po urazie, tym lepsze są szanse na uniknięcie długotrwałych uszkodzeń wzroku. Wczesna interwencja może zapobiec dodatkowym komplikacjom, takim jak wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego czy rozwój infekcji. Kluczowy jest także zakres uszkodzenia. Lżejsze przypadki, gdzie zaćma jest głównym problemem, mają lepsze rokowania niż te, w których do zaćmy dołączają inne uszkodzenia, takie jak odwarstwienie siatkówki, uszkodzenia tęczówki, czy inne strukturalne uszkodzenia oka. Sukces operacji usunięcia zaćmy i implantacji soczewki wewnątrzgałkowej ma kluczowe znaczenie dla odzyskania dobrego wzroku. Dokładność, z jaką jest wykonany zabieg, oraz doświadczenie chirurga mogą znacząco wpływać na wynik leczenia.

Długoterminowa perspektywa:

 • w pełni odzyskany wzrok – wielu pacjentów po udanej operacji zaćmy i prawidłowej rehabilitacji odzyskuje większość lub całość funkcji wzrokowych. Sztuczna soczewka może przywrócić ostrość wzroku, a nowoczesne soczewki mogą nawet poprawić jakość widzenia
 • potrzeba dalszej korekcji wzroku – niektórzy pacjenci mogą potrzebować dodatkowej korekcji wzroku za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych po operacji, szczególnie jeśli występują inne problemy refrakcyjne, takie jak astygmatyzm, które nie zostały w pełni skorygowane przez implant
 • monitoring i dalsza opieka – regularne kontrole okulistyczne są niezbędne po leczeniu zaćmy pourazowej. Pomagają one monitorować zdrowie oka, wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i zapewnienie odpowiedniej opieki, aby utrzymać jak najlepszy wzrok.

Podsumowując, zaćma pourazowa jest poważnym stanem, który może prowadzić do znaczącej utraty wzroku, jeśli nie zostanie odpowiednio zdiagnozowana i leczona. Wczesne wykrycie i interwencja są kluczowe dla zachowania wzroku i minimalizacji długoterminowych skutków zaćmy pourazowej. Regularne kontrole okulistyczne i stosowanie odpowiednich środków ochrony oczu mogą pomóc w zapobieganiu tego typu urazom.

Zadzwoń i zapisz się na operację zaćmy już teraz