Wizyta / badanie / operacja i gromadzenie dokumentacji


Gdy zdecydujesz się już na leczenie za granicą, poza przejściem samej procedury leczenia musisz pamiętać o skompletowaniu dokumentacji, która będzie niezbędna do uzyskania zwrotu wydatków od NFZ. Warto, abyś zebrał wszystkie potrzebne papiery, od razu po udzieleniu Ci świadczenia. W przeciwnym wypadku, gdy już wrócisz do Polski, załatwienie odpowiednich dokumentów może być znacznie trudniejsze.

 

Dokumenty – leczenie za granicą – jakich dokumentów potrzebuję?

Dokumenty zawierające wystarczające dane dotyczące procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, pozwalające na zidentyfikowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Brak takich dokumentów, jest podstawą odrzucenia przez NFZ wniosku o zwrot. Trudno jest na razie stwierdzić, jak NFZ będzie interpretował ten przepis, ale literalna wykładnia prowadzi do wniosku, że dokumenty powinny jasno wskazywać, jakie świadczenie zostało udzielone pacjentowi wg kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Na wszelki wypadek warto zgromadzić jak najwięcej dokumentów, które udostępni nam świadczeniodawca;
Oryginał rachunku wystawionego przez świadczeniodawcę. Rachunek powinien zawierać następujące informacje:
dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia;
dane pacjenta, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów – zwróć na to szczególną uwagę, ponieważ nie wszędzie może to być standardem;
dane niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, w szczególności informacje umożliwiające określenie kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 albo dane dotyczące wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych;
kwotę zapłaconą za procedurę;
Jeżeli na podstawie rachunku nie da się zidentyfikować świadczenia, w szczególności wg ICD-9 i ICD-10 musi być zgromadzona dodatkowa dokumentacja, z której to wynika.;
Dokument potwierdzający pokrycie całości kosztów świadczenia. Nie będzie on potrzebny, jeżeli fakt pokrycie kosztów wynika jasno z rachunku. Jeśli na rachunku nie ma informacji o zapłacie, jak na przykład „zapłacono kartą kredytową nr…” powinieneś uzyskać dodatkowe potwierdzenie zapłaty;
Oryginał lub kopia skierowania;
Jeżeli dokumenty są sporządzone w języku obcym, będą musiały zostać przetłumaczone. Nie musi być to tłumaczenie przysięgłe.

Idealna dokumentacja (dokumenty leczenie za granica bez zgody NFZ) obejmować będzie:

  1. oryginał rachunku zawierający dane wystawcy, datę wystawienia, dane pacjenta, dokładny opis wykonanej procedury najlepiej wraz z oznaczeniem kodów ICD-9 i ICD-10, cenę oraz potwierdzenie, że została ona zapłacona;
  2. dokumentację dotyczącą wykonanego świadczenia;
  3. dokumentację, na podstawie której da się określić kody ICD-9 i ICD-10 świadczenia, o ile nie wynika to z rachunku;
  4. dokument, np. potwierdzenie wpłaty, wydruk transakcji kartą, potwierdzenie przelewu – wskazujący na to, że cena została w całości zapłacona – o ile nie wynika to z rachunku;
  5. oryginał lub kopię skierowania;
  6. tłumaczenie tych dokumentów – wykonasz je po powrocie. Jeśli placówka może wystawić potrzebne dokumenty także po angielsku poproś o to – tłumaczenie z tego języka będzie prawdopodobnie najtańsze;

Jeśli masz wątpliwości czy będziesz o wszystkim pamiętać, pobierz przygotowaną przez nas listę niezbędnych dokumentów, wydrukuj i zabierz ją ze sobą. Zawiera ona także sformułowaną w języku angielskim prośbę do personelu, wskazującą jakich dokumentów będziesz potrzebował.

Lista-dokumentow-bez-zgody (96.5 KiB)

 

Co dalej?

Kiedy zgromadzisz już potrzebne dokumenty i wrócisz do kraju, możesz przejść do:

5. Wniosek o zwrot kosztów leczenia za granicą i otrzymanie zwrotu