Wniosek o zwrot kosztów przez NFZ i otrzymanie zwrotu


Gdy zakończysz już leczenie, pozostaje złożenie wniosku o zwrot kosztów przez NFZ (zwrot wydatków na leczenie za granicą przez NFZ). Będą do tego potrzebne wszystkie dokumenty, które opisane były w poprzednim kroku oraz wniosek o zwrot, złożony na urzędowym formularzu.

 

1. Wniosek o zwrot kosztów przez NFZ i wymagane załączniki

Ile jest czasu na wniosek o zwrot kosztów przez NFZ

Zgodnie z ustawą wniosek o zwrot kosztów leczenia za granica przez NFZ należy złożyć najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku.

 

Wzór wniosku o zwrot za leczenie za granicą

Wniosek o zwrot wydatków na leczenie za granicą przez NFZ, składa się na urzędowym formularzu.

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz za strony NFZ

 

Jak wypełnić wniosek

Wkrótce opublikujemy przykłady tego, jak należy wypełnić wniosek.

 

Jakich dokumentów potrzebuję

Jeśli dokładnie zastosowałeś się do poprzedniego wpisu (kliknij tutaj – żeby go wyświetlić) i zgromadziłeś wskazaną tam dokumentację, masz już potrzebny Ci komplet. Jedyne co musisz teraz zrobić, to dodać tłumaczenie wszelkich dokumentów, które są w języku obcym, oraz wypełnić wzór wniosku.

Jeśli nie masz jeszcze pewności to przypominamy.

Do wypełnionego wniosku o o zwrot kosztów leczenia za granica musisz dołączyć odpowiednie dokumenty. Są to:

Oryginał rachunku wystawionego przez świadczeniodawcę. Jakie informacje powinien zawierać rachunek możesz naleźć w poprzednim wpisie – kliknij tutaj;
Jeżeli na podstawie rachunku nie da się zidentyfikować świadczenia, w szczególności wg ICD-9 i ICD-10 musi być załączona dodatkowa dokumentacja, z której to wynika.;
Jeżeli na podstawie rachunku nie da się stwierdzić, że całość kosztów świadczenia została zapłacona, musi być załączona dodatkowa dokumentacja, z której to wynika.;
Oryginał lub kopia skierowania;
Ewentualnie dodatkowa dokumentacja opisująca wykonane świadczenia, datę wykonania itd.
Jeżeli którykolwiek z powyższych dokumentów jest języku obcym, trzeba dołączyć do niego tłumaczenie. Nie musi być to tłumaczenie przysięgłe.

Składanie dokumentów

Kiedy masz już wypełniony wniosek wraz ze wszystkim niezbędnymi załącznikami, jesteś gotowy do jego złożenia. Proponujemy, żebyś zrobił kopię całego zestawu dokumentów dla siebie. Jeżeli składasz wniosek osobiście weź ze sobą kopie i poproś w NFZ o potwierdzenie na twojej kopii, że złożyłeś dokumenty, wraz z datą złożenia. W razie jakichkolwiek problemów zapewni Ci to dowód tego, że złożyłeś dokumenty i zrobiłeś to we właściwym czasie.

 

Gdzie należy złożyć wniosek

Wniosek o zwrot kosztów leczenia za granicą składa się do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 

2. Kiedy otrzymam zwrot

Pierwszym etapem jest rozpatrywanie wniosku przez NFZ. Jeśli nie ma konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego powinien on trwać maksymalnie 30 dni. Jeśli potrzebne będzie postępowanie wyjaśniające, termin ten wydłuża się do 60 dni, natomiast jeśli postępowanie wymaga udziału zagranicznych instytucji, nawet do 6 miesięcy.

Pamiętaj, że termin liczy się od momentu, kiedy złożyłeś komplet wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli konieczne będzie uzupełnianie wniosku, cała procedura potrwa jeszcze dłużej.

Rozpatrywanie wniosku kończy się wydaniem decyzji o zwrocie kosztów (lub odmowie). Zwrot następuje w ciągu 7 dni, ale nie od wydania decyzji, tylko od momentu, kiedy stanie się ona ostateczne. Oznacza to, że zwrot nastąpi co najmniej 3 tygodnie po wydaniu decyzji.

Podsumowując, orientacyjnie na zwrot pieniędzy czekać będziesz od 2 do 7 miesięcy, od momentu złożenia kompletnego wniosku.

 

Jak otrzymam pieniądze

Zależy to od tego, co wybierzesz wypełniając wniosek o zwrot kosztów leczenia. Możesz wskazać konto bankowe albo przekaz pocztowy.