Skierowanie


Leczenie za granicą – skierowanie jest pierwszym krokiem do leczenia się za granicą, w trybie nie wymagającym uzyskania zgody NFZ. Istnieje w tym zakresie kilka kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę.

 

Leczenie za granicą skierowanie od polskiego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

W praktyce można się spodziewać, że najpopularniejsze będą skierowania wystawiane przez polskich lekarzy. Zgodnie z polskimi przepisami, część świadczeń np. badania diagnostyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza – wymagają skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to taki, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę. Należy zwrócić uwagę, że w zależności od tego gdzie zgłosisz się na wizytę, ten sam lekarz może być lub nie być uznany za lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli doktor X przyjmie Cię bezpłatnie, w ramach wykonywanego kontraktu z NFZ, działa jako lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast, jeśli do tego samego lekarza umówisz się odpłatnie w prywatnej praktyce, skierowanie może nie zostać uznane. Aby było ono ważne powinieneś zgłosić się do tego lekarza w miejscu, gdzie wykonuje on kontrakt z NFZ.

Kluczowe jest, aby na skierowaniu w miejscu gdzie wskazuje się jednostkę kierującą, podana została placówka, która wykonuje kontrakt z NFZ.

 

Leczenie za granicą skierowanie do szpitala od polskiego lekarza

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych skierowania na leczenie szpitalne nie musi wystawiać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie może wystawić także lekarz poza wykonywaniem kontraktu z NFZ, czyli możesz je uzyskać także podczas prywatnej, płatnej wizyty. Problem jest taki, że nie zawsze łatwo ustalić czy dane świadczenie należy do świadczeń szpitalnych. Aby to ustalić, potrzebne byłoby sprawdzenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z późniejszymi zmianami.

Jeżeli nie masz pewności czy potrzebne Ci świadczenie należy do grupy świadczeń szpitalnych, najbezpieczniej będzie uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe od polskiego lekarza

W przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy pamiętać, że wymaga ono potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

 

Skierowanie na leczenie za granicą od lekarza zagranicznego

Zgodnie z przepisami leczenie za granicą możliwe jest także na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza w innym państwie UE. W takim wypadku konieczne będzie uzyskanie tłumaczenia tego skierowania, nie musi ono być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Czy skierowanie, które już posiadam może być wykonane do leczenia za granicą?

Ustawa nie zawiera jakichkolwiek zapisów, wskazujących, że wykorzystane mogą być tylko skierowania wydane po jej wejściu w życie. W związku z tym, NFZ powinien honorować takie skierowania, oczywiście jeśli jest ono jeszcze ważne.

 

Co dalej?

Kiedy już posiadasz odpowiednie skierowanie możesz przejść do:

2. Gdzie leczyć się za granicą?