Ile zwróci Ci NFZ – zwrot za leczenie za granicą za zgodą NFZ


Ostatnim krokiem, przed przygotowywaniem wniosku o zgodę na leczenie za granicą jest ustalenie, jaki będzie zwrot za leczenie, czyli ile odda Ci NFZ. W poprzednim kroku ustaliłeś, ile dane świadczenie kosztowało będzie za granicą. Teraz musisz dowiedzieć się jaką część z tej kwoty możesz otrzymać z powrotem od NFZ.

W zależności od ceny w wybranej placówce i tego, jaka jest wycena danego świadczenia przez NFZ, zwrot za leczenie może wynosić do 100% wydanej przez Ciebie kwoty. Na tym etapie potrzebujesz tylko orientacyjnej wyceny ponieważ ostateczną kwotę zwrotu za leczenie przedstawi Ci NFZ, akceptując wniosek o leczenie za granicą. Warto jednak znać orientacyjne szacunki już wcześniej. Jeśli bowiem okaże się, że leczenie w wybranej przez Ciebie klinice kosztuje 5.000 zł, a NFZ wycenia to samo świadczenie na 1.000 zł, to możliwe że nie warto nawet rozpoczynać procesu ubiegania się o leczenie za granica. Jeśli natomiast okaże się, że NFZ zwróci ci 100% albo zbliżoną wielkość, to warto w ten sposób ominąć kolejki.

Kiedy będziesz znał już orientacyjną kwotę zwrotu, dowiesz się, czy leczenie za granicą będzie dla Ciebie bezpłatne, czy też zwrot za leczenie nie obejmie całości wydatków. Na tej podstawie będziesz mógł stwierdzić, czy szukanie pomocy za granica jest dla Ciebie opłacalne.

 

Ile zwraca NFZ – zwrot za leczenie

NFZ zwróci Ci tyle, ile płaci za dane świadczenie szpitalom lub przychodniom w Polsce. Jeśli za leczenie za granicą zapłaciliśmy więcej, nie otrzymamy w tym zakresie zwrotu. Jeśli leczenie za granicą jest tańsze niż w Polsce to NFZ zwróci nam tą niższą kwotę.

Wydaliśmy 2000, zaś NFZ polskim placówkom płaci 1500.
Zwrot za leczenie wyniesie 1500.

Wydaliśmy 2000, zaś NFZ polskim placówkom płaci 2000.
Zwrot za leczenie wyniesie 2000.

Wydaliśmy 2000, zaś NFZ polskim placówkom płaci 2500.
Zwrot za leczenie wyniesie 2000.

Udzielona przez NFZ zgoda na leczenie za granicą obejmuje także te świadczenia, które wprawdzie nie były bezpośrednio przedmiotem zgody, ale ich udzielenie okazało się konieczne w związku z udzielaniem świadczenia opieki zdrowotnej objętego zgodą. Tak więc jeśli wydano Ci zgodę na jakąś operację, zaś w jej trakcie okaże się, że trzeba wykonać dodatkowe czynności, to NFZ powinien zapłacić także za nie.

Jeśli wykonane za granicą świadczenie nie ma dokładnego odpowiednika wśród procedur medycznych wykonywanych w kraju (ale mieści się w zakresie świadczeń gwarantowanych) zwrócona zostanie kwota finansowania procedury medycznej, najbardziej zbliżonej pod względem medycznym.

Zwrot za leczenie nie może przekraczać kwoty wydatków rzeczywiście poniesionych przez pacjenta. Kwotę wydatków pacjenta ustala się przy zastosowaniu kursu średniego dla danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wystawienia rachunku.

 

Jak ustalić jaka jest wycena procedur w Polsce

Pamiętaj, że ostateczną kwotę zwrotu za leczenie powinien Ci wskazać NFZ, wyrażając zgodę na leczenie za granicą. Poniższe uwagi dotyczą więc głównie wstępnego etapu, kiedy chcesz ustalić, czy warto w ogóle starać się o taką zgodę.

Kwoty płacone w Polsce za poszczególne świadczenia medyczne opisane są w zarządzeniach prezesa NFZ, w których bardzo trudno jest odnaleźć potrzebne informacje. Do ustalenia, jaki będzie zwrot za leczenie w przypadku świadczeń, które nie mają jednolitej ceny w całej Polsce niezbędne jest dokonanie obliczeń, do których potrzebne dane ma jedynie NFZ. Dlatego w praktyce, żeby ustalić ile maksymalnie wyniesie zwrot za leczenie konieczne może być skontaktowanie się z twoim oddziałem wojewódzkim NFZ. Telefony do oddziałów znaleźć można w internecie.

W przyszłości postaramy się przygotować listę wycen najbardziej poszukiwanych procedur. Na sugestie czekamy w komentarzach. Jeśli zadasz pytanie mailowo lub pisemnie i uzyskasz odpowiedź od NFZ zachęcamy, po usunięciu z niej danych osobowych, do przesłania jej do nas na adres email. Pomożesz nam w ten sposób zebrać informacje, które mogą być przydatne dla innych pacjentów.

 

Porównanie kosztu i kwoty zwrotu

Kiedy ustaliłeś już, ile zapłacisz za leczenie za granicą, oraz ile potencjalnie zwróci Ci NFZ, musisz porównać te dwie kwoty. Jeśli świadczenie za granicą jest droższe niż w Polsce, pamiętaj, że nie otrzymasz zwrotu tej różnicy. Będziesz musiał ją pokryć samodzielnie.

 

Co dalej?

Jeśli ustaliłeś, że potrzebne Ci leczenie może być szybciej wykonane za granica, znalazłeś odpowiedni szpital lub przychodnię i ustaliłeś, że zwrot za leczenie wyniesie 100% wydanej kwoty lub uznasz, że stać Cię na samodzielne pokrycie różnicy możesz przejść do:

4. Wniosek o zgodę na leczenie za granicą

Natomiast, jeżeli znaleziona przez Ciebie klinika jest zbyt droga i nie stać Cię na pokrycie różnicy, musisz wrócić do poprzedniego kroku i spróbować znaleźć inny szpital lub przychodnię, w których leczenie będzie tańsze.