Wniosek o zgodę na leczenie za granicą


Kiedy ustaliłeś już w poprzednim wpisie, że chcesz skorzystać z zagranicznego leczenia oraz, że będzie to dla Ciebie opłacalne, następnym krokiem jest przygotowanie wniosku o zgodę na leczenie za granicą. Wniosek składa się na urzędowym formularzu. Część wniosku wypełniasz samodzielnie, zaś część wypełnia lekarz specjalista ubezpieczenia zdrowotnego, do którego będziesz musiał się dostać w celu skompletowania wniosku. Najistotniejsze na tym etapie jest ustalenie przez lekarza jak długo możesz czekać na potrzebne Ci świadczenia. Tylko jeśli lekarz stwierdzi, że leczenie musi być podjęte szybciej niż termin na który jesteś zapisany, NFZ wyrazi zgodę na leczenie za granicą.

Będziesz musiał wykonać następujące czynności:

1. Wypełnić częściowo wniosek o zgodę na leczenie za granicą;

2. Udać się do lekarza specjalisty ubezpieczenia zdrowotnego celem dokończenia wniosku;

3. Złożyć wniosek do NFZ

 

Ad 1. Wniosek o zgodę na leczenie za granicą i wymagane załączniki

Wzór wniosku o zgodę na leczenie za granicą

Wniosek o zgodę na leczenie za granicą, składa się na urzędowym formularzu.

Formularz możesz pobrać za strony NFZ.

 

Jak wypełnić wniosek

Wkrótce opublikujemy przykłady tego, jak należy wypełnić wniosek o zgodę na leczenie za granicą. Tylko część formularza wypełnia się samodzielnie. Niektóre pola wypełnić będzie musiał lekarza. Dodatkowe informacje znajdziesz niżej.

 

Jakich dokumentów potrzebuję

Aby złożyć wniosek o wyrażenie zgody na leczenie za granicą potrzebujesz:

Zaświadczenia o czasie oczekiwania na leczenie – dokument ten opisywany był w kroku 1 – jest to zaświadczenie ze szpitala lub przychodni, do której jesteś zapisany, wskazujący na kiedy wyznaczono Ci termin przyjęcia/operacji.
Dokumentację medyczną – wszystkie dokumenty i wyniki badań, które wcześniej zgromadziłeś, dotyczące twojej choroby.
Zaświadczenie o czasie oczekiwania oraz dokumentację medyczną załączysz do wniosku o zgodę na leczenie za granicą.

 

Ad. 2 Ustalenie dopuszczalnego czasu oczekiwania – udział lekarza w wypełnianiu wniosku o zgodę na leczenie za granicą

Jaki lekarz może wypełnić wniosek o zgodę na leczenie za granicą

Do przygotowania wniosku o zgodę na leczenie za granicą konieczna będzie konsultacja z lekarzem. Zgodnie z przepisami musi to być lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej, ze względu na zakres wnioskowanego leczenia.

Ponadto musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to taki, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę. Należy zwrócić uwagę, że w zależności od tego gdzie zgłosisz się na wizytę, ten sam lekarz może być lub nie być uznany za lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli doktor X przyjmie Cię bezpłatnie, w ramach wykonywanego kontraktu z NFZ, działa jako lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast, jeśli do tego samego lekarza umówisz się odpłatnie w prywatnej praktyce, skierowanie może nie zostać uznane. Aby było ono ważne powinieneś zgłosić się do tego lekarza w miejscu, gdzie wykonuje on kontrakt z NFZ.

Kluczowe jest, aby lekarz miał odpowiednią specjalizację a na wniosku o zgodę na leczenie za granicą, w miejscu gdzie wskazuje się świadczeniodawcę, u którego lekarz udziela świadczeń opieki zdrowotnej (we wzorze wniosku jest to pole III.A. 3), podana została placówka, która wykonuje kontrakt z NFZ.

 

Ustalenie dopuszczalnego czasu oczekiwania

W polu III. B. 5 wniosku o leczenie za granicą lekarz określa dopuszczalny czas oczekiwania na leczenie lub badania. Jest to najistotniejsza część wniosku. Dla ustalenia dopuszczalnego czasu oczekiwania na leczenie za granicą lekarz bierze pod uwagę przede wszystkim stan zdrowia pacjenta, dotychczasowy przebieg choroby oraz rokowania co do jej dalszego przebiegu. Dla pacjenta korzystne jest, aby wskazany przez lekarza czas był jak najkrótszy. Żeby uzyskać zgodę na leczenie na za granicą, wskazany przez lekarza czas musi na pewno być krótszy niż czas oczekiwania, który wskazany został w polskiej placówce medycznej, do której jesteś zapisany.

 

Ad. 3 Składanie wniosku

Kiedy masz już wypełniony wniosek o zgodę na leczenie za granicą wraz ze wszystkim niezbędnymi załącznikami, jesteś gotowy do jego złożenia. Proponujemy, żebyś zrobił kopię całego zestawu dokumentów dla siebie. Jeżeli składasz wniosek osobiście weź ze sobą kopie i poproś w NFZ o potwierdzenie na twojej kopii, że złożyłeś dokumenty, wraz z datą złożenia. W razie jakichkolwiek problemów zapewni Ci to dowód tego, że złożyłeś wszystkie wymagane dokumenty.

 

Gdzie należy złożyć wniosek

Wniosek o zwrot kosztów leczenia za granicą składa się do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 

Co dalej?

Kiedy złożysz już wniosek o zgodę na leczenie za granicą, pozostaje czekanie na rozpatrzenie go przez NFZ. Więcej informacji znajdziesz w następnym artykule:

5. Zgoda na leczenie