Zgoda na leczenie za granicą – kiedy zostanie wydana


Zgoda na leczenie za granicą może zostać wydana przez NFZ, kiedy złożysz już wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty. Informacje o tym jak to zrobić zawarte były w poprzednim artykule. W tym artykule znajdziesz informacje o tym, ile będziesz czekał na jej wydanie, oraz w jaki sposób NFZ może rozpatrzyć złożony przez Ciebie wniosek.

 

Ile będzie trwało wydanie zgody na leczenie za granicą

Ustawa nie precyzuje dokładnie, ile czasu ma NFZ na wydanie zgody na leczenie za granicą. Wskazuje jedynie, że przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się pilność danego przypadku ocenianą przy uwzględnieniu aktualnego stanu zdrowia, stopnia odczuwanych dolegliwości lub charakteru niepełnosprawności, historii choroby i przewidywanego jej rozwoju. Ogólne terminy rozpatrywania spraw wskazuje Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z art. 35 par. 2 KPA „Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.” Natomiast zgodnie z art. 35 par. 3 KPA „sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy”. Wydaje się, że wnioski o wyrażenie zgody na leczenie za granicą należą do tej pierwszej kategorii w związku z tym powinny być załatwiane niezwłocznie. Problemem jest to, że terminy z KPA mają charakter instrukcyjny. W praktyce można spodziewać się, że NFZ będzie potrzebował na rozpoznanie wniosku co najmniej miesiąca.

 

Czy zgoda na leczenie za granicą zostanie mi wydana

Złożony przez Ciebie wniosek o leczenie za granicą może zostać rozpatrzony na 4 sposoby:

 1. Pierwszy – zostaje wydana zgoda na leczenie za granicą. Obecne przepisy skonstruowane są tak, że wydanie przez NFZ zgody na leczenie za granicą powinno być zasadą. Jeśli świadczenie, którego potrzebujesz, nie może być wykonane w kraju, w terminie wskazanym przez twojego lekarza zgoda taka powinna być wydana. Jeśli otrzymałeś już zgodę, możesz przejść do następnego kroku: 6. Leczenie i dokumenty do zwrotu za leczenie za granicą
 2. Druga – zostaje wydana zgoda na leczenie za granicą na podstawie przepisów o koordynacji. Jest to sytuacja na tyle odmienna, że wymaga oddzielnego omówienia – wkrótce przygotujemy artykuł na ten temat. Ma ona zarówno wady jak i zalety. Zaletą jest to, że nie będziesz musiał samodzielnie zapłacić za zabieg i uzyskiwać zwrotu za leczenie od NFZ, gdyż to NFZ dokona wszelkich rozliczeń z zagraniczną placówką. Wadą jest to, że czas oczekiwania może okazać się znacznie dłuższy, NFZ może wskazać inny niż wybrany przez Ciebie szpital.
 3. Trzecią możliwością jest wskazanie przez NFZ gdzie w Polsce możesz uzyskać potrzebne Ci leczenie w terminie wskazanym przez twojego lekarza. W takiej sytuacji NFZ wprawdzie odmówi zgody na leczenie za granicą ale znajdzie Ci taką placówkę w Polsce, która w szybkim terminie jest w stanie udzielić Ci pomocy. Jeśli otrzymasz taką decyzję, powinieneś jak najszybciej skontaktować się ze wskazaną placówką i zapisać się na leczenie. W tej sytuacji będziesz traktowany wg standardowych procedur dotyczących leczenia w Polsce.
 4. Czwartą możliwością jest odmowa udzielenia zgody na leczenie za granicą. Jest ona możliwa tylko, jeżeli świadczenie, o które wnioskowałeś:
  nie jest świadczeniem gwarantowanym;
  stwarza dla zdrowia świadczeniobiorcy znaczne ryzyko, którego nie równoważą potencjalne korzyści zdrowotne, jakie może on odnieść dzięki uzyskaniu tego świadczenia;
  stwarza znaczne zagrożenie zdrowotne dla społeczeństwa;
  ma zostać udzielone przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, działający w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, co do którego zachodzą istotne wątpliwości w zakresie przestrzegania standardów jakości i bezpieczeństwa, ustanowionych przez państwo, w którym udziela on świadczeń zdrowotnych.

Sytuacje odmowy zgody nie powinny występować często. Jeśli sprawdziłeś, że potrzebne Ci świadczenie należy do świadczeń gwarantowanych, to rzadko kiedy będzie ono spełniało którekolwiek z pozostałych kryteriów odmówienia zgody.

Jeśli została już wydana zgoda na leczenie za granicą, możesz przejść do następnego kroku:

6. Leczenie i dokumenty do zwrotu za leczenie za granicą