Kto może leczyć się za granicą


Aby dowiedzieć się, kto może leczyć się za granicą i korzystając z nowych przepisów ominąć kolejki, a następnie otrzymać od NFZ zwrot wydatków na leczenie za granicą musisz zastanowić się nad kilkoma sprawami. Do skorzystania z leczenia za granicą uprawnione są osoby spełniające następujące kryteria.

 

1. Status osoby ubezpieczonej (prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

 

Pierwszym podstawowym warunkiem aby uzyskać leczenie za granicą jest posiadanie statusu osoby ubezpieczonej w NFZ. Nie chodzi tu o żadne specjalne, komercyjne ubezpieczenie, tylko o podstawowe ubezpieczenie zdrowotne – to które daje prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia w Polsce. Jeśli nie masz pewności, możesz to sprawdzić w każdym oddziale NFZ (informację taką można także uzyskać w przychodniach i szpitalach).

 

2. Czy rodzaj leczenia, którego potrzebujesz jest w Polsce gwarantowane

 

Zwrot wydatków możliwy jest tylko w przypadku tych świadczeń, które należą w Polsce do świadczeń gwarantowanych, czyli takich, które wykonywane są w ramach państwowej służby zdrowia zaś ich koszty pokrywa NFZ. Zakres świadczeń gwarantowanych jest w Polsce bardzo szeroki obejmują niemalże wszystkie możliwe rodzaje leczenia i operacji. Jeśli jesteś już zapisany w Polsce w kolejce do wykonania jakiegoś zabiegu w ramach NFZ to z całą pewnością jest ono świadczeniem gwarantowanym.

 

3. Rodzaj leczenia, który chcesz uzyskać

 

Trzecią istotną sprawą jest rozważenie, czy leczenie, które cię interesuje, nie należy do grupy wyłączonej spod działania nowych przepisów. Grupa ta obejmuje:

Jeśli nie jesteś osobą ubezpieczoną, świadczenie nie należy do świadczeń gwarantowanych, albo świadczenie, którego potrzebujesz mieści się na liście z pkt. 3, to nowe przepisy nie będą miały do Ciebie zastosowania. Oznacza to, że NFZ nie zwróci Ci poniesionych wydatków.

 

Kto może leczyć się za granicą?

 

Podsumowując leczyć się za granicą może ten, kto jest ubezpieczony i chce wykonać świadczenie, które należy w Polsce do świadczeń gwarantowanych i nie zostało wymienione w pkt. 3. Jeśli spełniasz te warunki to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz leczyć się za granicą. W następnej kolejności należy ustalić, czy droga do tego będzie łatwiejsza czy bardziej wymagająca, tzn. czy potrzebne będzie uzyskanie zgody NFZ na leczenie.

Teraz musisz dowiedzieć się, czy wybrane przez Ciebie leczenie wymaga zgody NFZ – przejdź do:

Czy potrzebna jest zgoda NFZ na leczenie za granicą