Koszt leczenia za granicą i ile zwróci Ci NFZ – leczenie bez zgody NFZ


Kiedy wybrałeś już gdzie chciałbyś się leczyć, pozostaje ustalenie jaki jest koszt leczenia za granicą i jaką część wydanej kwoty zwróci Ci NFZ. W zależności od ceny leczenia w wybranej placówce i tego, jaka jest wycena danego świadczenia przez NFZ, zwrot może wynosić do 100% wydanej przez Ciebie kwoty.

 

Koszt leczenia za granicą – ile zwraca NFZ

NFZ zwróci Ci tyle, ile płaci za dane świadczenie szpitalom lub przychodniom w Polsce. Jeśli za leczenie za granicą zapłaciliśmy więcej, nie otrzymamy w tym zakresie zwrotu. Jeśli leczenie za granicą jest tańsze niż w Polsce to NFZ zwróci nam tą niższą kwotę.

Przykłady:

1. Wydaliśmy 2000, zaś NFZ polskim placówkom płaci 1500.

Zwrot wyniesie 1500.

2. Wydaliśmy 2000, zaś NFZ polskim placówkom płaci 2000.

Zwrot wyniesie 2000.

3. Wydaliśmy 2000, zaś NFZ polskim placówkom płaci 2500.

Zwrot wyniesie 2000.

Jeśli wykonane za granicą świadczenie nie ma dokładnego odpowiednika wśród procedur medycznych wykonywanych w kraju (ale mieści się w zakresie świadczeń gwarantowanych) zwrócona zostanie kwota finansowania procedury medycznej, najbardziej zbliżonej pod względem medycznym.

Kwota zwrotu nie może przekraczać kwoty wydatków rzeczywiście poniesionych przez pacjenta. Kwotę wydatków pacjenta ustala się przy zastosowaniu kursu średniego dla danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wystawienia rachunku.

 

Jak ustalić jaka jest wycena procedur w Polsce

Kwoty płacone za poszczególne świadczenia opisane są w zarządzeniach prezesa NFZ, w których bardzo trudno jest odnaleźć potrzebne informacje. Do ustalenia, kwoty zwrotu za świadczenia, które nie mają jednolitej ceny w całej Polsce niezbędne jest dokonanie obliczeń, do których potrzebne dane ma jedynie NFZ. Dlatego w praktyce, żeby ustalić ile maksymalnie może zwrócić Ci NFZ konieczne może być skontaktowanie się z twoim oddziałem wojewódzkim NFZ. Telefony do oddziałów znaleźć można w internecie.

Jeśli chciałbyś mieć dowód, jaką wysokość zwrotu wskazał NFZ, zamiast dzwonić, skieruj pytanie emailem lub na piśmie do swojego oddziału NFZ. Zapewni Ci to potwierdzenie uzyskanej informacji, które może być przydatne, jeśli przy rozliczaniu wynikną jakieś problemy, jednakże oczekiwanie na odpowiedź może znacząco przedłużyć cały proces.

W przyszłości postaramy się przygotować listę wycen najbardziej poszukiwanych procedur. Na sugestie czekamy w komentarzach. Jeśli zadasz pytanie mailowo lub pisemnie i uzyskasz odpowiedź od NFZ zachęcamy, po usunięciu z niej danych osobowych, do przesłania jej do nas na adres mailowy. Pomożesz nam w ten sposób zebrać informacje, które mogą być przydatne dla innych pacjentów.

 

Porównanie kosztu i kwoty zwrotu

Kiedy ustaliłeś już, ile zapłacisz za leczenie za granicą, oraz ile potencjalnie zwróci Ci NFZ, musisz porównać te dwie kwoty. Jeśli świadczenie za granicą jest droższe niż w Polsce, pamiętaj, że nie otrzymasz zwrotu tej różnicy. Będziesz musiał ją pokryć samodzielnie.

 

Co dalej?

Jeśli nie stać Cię na pokrycie różnicy, musisz wrócić do poprzedniego kroku i spróbować znaleźć inny szpital lub przychodnię, które będą tańsze.

Jeśli okaże się, że NFZ odda ci 100% wydanej kwoty lub uznasz, że stać Cię na samodzielne pokrycie różnicy możesz przejść do:

4. Wizyta / badanie / operacja i gromadzenie dokumentacji