O nas

Lekarze

Dr Marcin Rubajczyk

Dr Marcin Rubajczyk

Wieloletni pracownik kliniki okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego-Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej (CSK MON) przy ul. Szaserów w Warszawie. Swoje umiejętności zdobywał pod okiem doświadczonego chirurga – dr hab. J. Robaszkiewicza, uznanego autorytetu w dziedzinie chirurgii szklistkowo-siatkówkowej oraz przedniego odcinka oka. Obecnie pracuje w wiodącej, prywatnej klinice okulistycznej PROVISUS oraz w Katowicach w Centrum Medycznym Mavit. Dr M. Rubajczyk ma na swoim koncie ponad 10000 udanych zabiegów usunięcia zaćmy, jest także autorem lub współautorem publikacji naukowych oraz licznych wystąpień zjazdowych.

Dr Wojciech Banyś

Dr Wojciech Banyś

Doktor od 2002 roku zajmuje się operacjami przedniego odcinka oka. Swoje umiejętności zdobywał w Szpitalu Kolejowym w Katowicach, w Prince Charles Eye Unit w Windsor w Anglii oraz w Kresge Eye Institute w Detroit w USA. Doświadczony chirurg okulista, ma swoim koncie ponad 18000 udanych operacji usunięcia zaćmy w Polsce i zagranicą. Obecnie związany z Bielskim Centrum Medycznym w Bielsku Białej, z Sygehus Thy-Mors w Danii oraz z kliniką PROVISUS.

Dr Monika Szymkowiak

Dr Monika Szymkowiak

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni pracownik Katedry i Kliniki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Katowicach kierowanej przez Prof. dr hab. n. med. Ariadnę Gierek Łapińską, gdzie uzyskała I i II stopień specjalizacji. Przez kilkanaście lat w ramach Kliniki zdobywała umiejętności jako chirurg okulista, prowadziła oddział oraz uczestniczyła w wielu badania klinicznych, szkoleniach krajowych i zagranicznych. Doświadczony chirurg okulista, specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu zaćmy mając na swoim koncie 25000 zabiegów. Od ponad 10 lat ordynator oddziału okulistycznego. Pani Doktor szkoli asystentów w chirurgii okulistycznej, pracuje także jako chirurg i diagnosta w prywatnych ośrodkach okulistycznych. Obecnie współpracuje z Kliniką Europejskiej Grupy Medycznej Provisus.

Dr Łukasz Cwalina

Dr Łukasz Cwalina

To wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Katowicach kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Ariadnę Gierek-Łapińską. Pracował na oddziale zajmującym się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka oka oraz w pracowni chirurgii refrakcyjnej. Uczestniczył w szkoleniach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu zaćmy (wykonanych ponad 10000 operacji), wad wzroku i starczowzroczności. Autor kilkudziesięciu doniesień zjazdowych i kilkunastu publikacji naukowych z zakresu chirurgii zaćmy i refrakcji. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European Society of Cataract and Refractive Surgery. Obecnie związany z kliniką Europejskiej Grupy Medycznej PROVISUS oraz Centrum Medycznym Weiss Klinik w Chorzowie.

Dr Marcin Gacek

Dr Marcin Gacek

Optometrysta, który stale się kształci i poszerza swoją wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej, fizyki oraz implantologii miękkiej układu wzrokowego. Od wielu lat współpracuje z lekarzami okulistami i chirurgami zajmującymi się protezowaniem układu wzrokowego. Często uczestniczy przy zabiegach protezowania oraz przeprowadza badania kontrolne po ich wykonaniu. Warto podkreślić, że po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej, gdzie angażował się zarówno w pracę dydaktyczną, naukowo-badawczą jak i działalność organizacyjną na rzecz Wydziału. W wyniku swoich działań został uhonorowany Nagrodą Zespołową III stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej. Od 2014 roku jest czynnym wykładowcą akademickim – pracownikiem naukowo dydaktycznym. W lipcu 2020 roku obronił doktorat na temat „Wpływu cząstek srebra na strukturę i właściwości implantów wewnątrzgałkowych”.

Mgr Monika Zielińska

Mgr Monika Zielińska

To specjalista optometrysta. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej - Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na kierunku optometria. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła poprzez praktykę w wielu salonach optycznych m.in. Vision Express, a także klinikach okulistycznych m.in. Okulus Plus Centrum Okulistyki i Optometrii, Centrum Okulistyki dla dzieci i dorosłych Optomed, Centrum Okulistyczne Weiss Klinik. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu optometrii, optometrii klinicznej, ortoptyki oraz terapii widzenia. Od 2020 roku współpracuje z kliniką Europejskiej Grupy Medycznej PROVISUS.

Aby dowiedzieć się więcej

albo