O nas

Lekarze

Dr Wojciech Banyś

Dr Wojciech Banyś

Doktor od 2002 roku zajmuje się operacjami przedniego odcinka oka. Swoje umiejętności zdobywał w Szpitalu Kolejowym w Katowicach, w Prince Charles Eye Unit w Windsor w Anglii oraz w Kresge Eye Institute w Detroit w USA. Doświadczony chirurg okulista, ma swoim koncie ponad 18000 udanych operacji usunięcia zaćmy w Polsce i zagranicą. Obecnie związany z Bielskim Centrum Medycznym w Bielsku Białej, z Sygehus Thy-Mors w Danii oraz z kliniką PROVISUS.

dr hab.n.med. Wojciech Rokicki

dr hab.n.med. Wojciech Rokicki

Profesor współpracuje z kliniką Europejskiej Grupy Medycznej Provisus od połowy 2022 r. Dr hab.n.med Wojciech Rokicki ukończył studia w Wydziale Lekarskim w Zabrzu, z wyróżnieniem - Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2000 r. W latach 1999/2000 otrzymał stypendium Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne osiągnięcia w nauce. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – (rozprawa wyróżniona). W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Postępowanie habilitacyjne odbyło się na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 2001-2008 pracował na stanowisku asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Oczu Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 2009 r pracuje w Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W swojej karierze zawodowej dr hab. n. med. Wojciech Rokicki wykonał ponad 4500 operacji zaćmy oraz ponad 1500 zabiegów witrektomii tylnej (PPV) oraz wyszkolił 5 samodzielnych mikrochirurgów okulistycznych. Przez cały czas prowadzi kursy zawodowe m.in. z chirurgii oka w odcinku przednim i tylnym. W obrębie działalności uniwersyteckiej m.in. uczy i egzaminuje studentów polsko i angielskojęzycznych z przedmiotu okulistyki.

Dr Monika Szymkowiak

Dr Monika Szymkowiak

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni pracownik Katedry i Kliniki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Katowicach kierowanej przez Prof. dr hab. n. med. Ariadnę Gierek Łapińską, gdzie uzyskała I i II stopień specjalizacji. Przez kilkanaście lat w ramach Kliniki zdobywała umiejętności jako chirurg okulista, prowadziła oddział oraz uczestniczyła w wielu badania klinicznych, szkoleniach krajowych i zagranicznych. Doświadczony chirurg okulista, specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu zaćmy mając na swoim koncie 25000 zabiegów. Od ponad 10 lat ordynator oddziału okulistycznego. Pani Doktor szkoli asystentów w chirurgii okulistycznej, pracuje także jako chirurg i diagnosta w prywatnych ośrodkach okulistycznych. Obecnie współpracuje z Kliniką Europejskiej Grupy Medycznej Provisus.

Dr Łukasz Cwalina

Dr Łukasz Cwalina

To wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Katowicach kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Ariadnę Gierek-Łapińską. Pracował na oddziale zajmującym się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka oka oraz w pracowni chirurgii refrakcyjnej. Uczestniczył w szkoleniach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu zaćmy (wykonanych ponad 10000 operacji), wad wzroku i starczowzroczności. Autor kilkudziesięciu doniesień zjazdowych i kilkunastu publikacji naukowych z zakresu chirurgii zaćmy i refrakcji. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European Society of Cataract and Refractive Surgery. Obecnie związany z kliniką Europejskiej Grupy Medycznej PROVISUS oraz Centrum Medycznym Weiss Klinik w Chorzowie.

Dr Marcin Gacek

Dr Marcin Gacek

Optometrysta, który stale się kształci i poszerza swoją wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej, fizyki oraz implantologii miękkiej układu wzrokowego. Od wielu lat współpracuje z lekarzami okulistami i chirurgami zajmującymi się protezowaniem układu wzrokowego. Często uczestniczy przy zabiegach protezowania oraz przeprowadza badania kontrolne po ich wykonaniu. Warto podkreślić, że po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej, gdzie angażował się zarówno w pracę dydaktyczną, naukowo-badawczą jak i działalność organizacyjną na rzecz Wydziału. W wyniku swoich działań został uhonorowany Nagrodą Zespołową III stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej. Od 2014 roku jest czynnym wykładowcą akademickim – pracownikiem naukowo dydaktycznym. W lipcu 2020 roku obronił doktorat na temat „Wpływu cząstek srebra na strukturę i właściwości implantów wewnątrzgałkowych”.

Mgr Monika Zielińska

Mgr Monika Zielińska

To specjalista optometrysta. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej - Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na kierunku optometria. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła poprzez praktykę w wielu salonach optycznych m.in. Vision Express, a także klinikach okulistycznych m.in. Okulus Plus Centrum Okulistyki i Optometrii, Centrum Okulistyki dla dzieci i dorosłych Optomed, Centrum Okulistyczne Weiss Klinik. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu optometrii, optometrii klinicznej, ortoptyki oraz terapii widzenia. Od 2020 roku współpracuje z kliniką Europejskiej Grupy Medycznej PROVISUS.

Mateusz Rogulski

Mgr Mateusz Rogulski

Absolwent optometrii na Politechnice Częstochowskiej od 2020 roku, następnie absolwent studiów podyplomowych specjalizacja - optometria. Swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności nieustannie zdobywam pod okiem uznanego autorytetu mikrochirurgii i okulistyki dr n. med. Adama Cywińskiego w jego prywatnej klinice - Śląskim Centrum Leczenia Chorób Oczu w Żorach w zakresie ogólnej diagnostyki okulistycznej oraz kwalifikacji chirurgicznych. Optometrysta kliniczny kwalifikujący do operacji zaćmy i refrakcyjnej wymiany soczewki własnej w prywatnej klinice okulistycznej PROVISUS z którą to jestem związany od marca 2021r. Optyką okularową zajmuję się od 2013r. pracując w salonach optycznych m.in. Inter Optyku w Cieszynie. W swojej pracy zawodowej stawiam na rzetelność, dokładność i profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Aby dowiedzieć się więcej

albo